switchbutton
Vacatures | Contact |
TCM Netherlands random header image
 

Minnelijke incasso

Professioneel debiteurenbeheer is een tijdrovende zaak wat je niet “even erbij” doet. Als overheid hebt u vaak de ruimte niet om een medewerker daar volledig dedicated op te zetten. Maar het levert u wel heel veel op. De jarenlange ervaring die NIB Group en dochter TCM Netherlands, zowel in het bedrijfsleven als ook voor overheden, hebben opgedaan garandeert de kwaliteit van ons werk. Samen zorgen zij voor een duidelijke verbetering van uw cashflow én het beheer van uw debiteuren. Wij maken overheden effectiever, nemen werkzaamheden uit handen en versterken de gemeentekas.

Of het nu gaat om belastingen, naheffingsaanslagen van parkeerovertredingen, invorderingen en terugvorderingen of verhaal, allen vragen om een correcte, effectieve maar ook ethisch verantwoorde aanpak. Enerzijds omdat een ieder zijn of haar verplichtingen moet nakomen en de gemeente – dus gemeenschap – gebaat is bij de juiste inkomsten voor de gemeentekas, anderzijds willen we natuurlijk ook niet uw inwoners in de financiële problemen brengen. TCM Netherlands is hierin uw steun en toeverlaat. Onze innovatieve , persoonlijke én doortastende aanpak verhoogt uw effectiviteit en slagkracht zodat u zich kunt focussen op het welzijn, de welstand en de leefomgeving binnen uw gemeente.

Minder werk, meer inkomsten

Debiteurenbeheer voor overheden of voor het bedrijfsleven is voor het overgrote deel vergelijkbaar. Wij doen onze werkzaamheden volgens de door de wet aangegeven regels en houden ons aan de binnen ons vak geldende leidraad voor maatschappelijk verantwoord incasseren. Daarbij putten wij uit onze jarenlange ervaring binnen zowel het publieke als het private domein. Voor onze internationale incasso werkzaamheden heb wij de “Code of Compliance” van de TCM Group onderschreven. Binnen de TCM Group werken ruim 168 kantoren in 145 landen over de hele wereld met elkaar samen. Uw vordering wordt in het land waar uw debiteur woonachtig is behandeld door mensen die de taal, regels en wetten van het land kennen.
NIB Group is een van de grotere aandeelhouders van de TCM Group. Onze inspanningen zullen de resultaten op uw invorderingen structureel en financieel aanmerkelijk verbeteren. TCM Netherlands is sinds 2000 in het vak werkzaam. Bijna 20 jaar ervaring staan u dus ten dienst! De in al die jaren opgebouwde reputatie is voor ons een zeer belangrijk goed, dat we door onze manier van werken en resultaten graag in ere houden.

Wereldwijd innen van naheffingen parkeerbelasting

Een unieke dienstverlening door samenwerking tussen EMO en TCM Netherlands

Veel van uw naheffingsaanslagen betreffen buitenlandse bezoekers aan uw gemeente. Die wilt u natuurlijk wel geïnd hebben. De Nederlandse grens beperkt TCM Netherlands daarbij niet. Via de TCM Group bezit TCM Netherlands een wereldwijd netwerk met de kennis van relevante wet- en regelgeving in het desbetreffende land van uw debiteur.

TCM Netherlands heeft daarbij een speciale samenwerking met Nivi Credit Srl. in Italië. In de afgelopen 38 jaar heeft Nivi dochter EMO (European Municipality Outsourcing), een gespecialiseerde afdeling binnen Nivi Credit, in opdracht van de beheerder van de Italiaanse autosnelwegen de tol geïnd. Ook heeft dit kantoor meer dan 55 jaar ervaring in het innen van naheffingsaanslagen in geheel Europa.
De samenwerking tussen EMO en TCM Netherlands biedt de mogelijkheid om voor uw gemeente naheffingsaanslagen op de parkeerbelasting te kunnen incasseren in het buitenland.
Inmiddels maken meer dan 400 publieke overheden en politieposten, tot hun volle tevredenheid, gebruik van de diensten van EMO. Zij hebben allemaal de waarde en de betrouwbaarheid van de gehanteerde procedures kunnen vaststellen. Enerzijds doordat zij kunnen rekenen op het strikt naleven van de gemaakte afspraken en anderzijds dankzij de goede resultaten die door EMO behaald zijn.

De gecombineerde EMO-TCM Netherlands service bestaat uit de volgende onderdelen bij het innen van naheffingen:

 1. De operationele werkzaamheden voor het achterlaten van de gegevens van de eigenaar van het voertuig of het aanvragen van de gegevens van de huurder bij autoverhuurbedrijven
 2. Zorg voor het beheer, de betekening, de inning en de invordering van de sancties die worden opgelegd voor verkeersovertredingen.
 3. De vertaling van de bekeuring in zijn/haar landstaal
 4. De opmaak van de aktes en het printen hiervan.
 5. Het innen van de aktes in het buitenland van de overtreder, volgens de geldende normen.
 6. Het innen van de verschuldigde naheffingsaanslagen namens de betreffende overheid en het uitvoeren van alle taken die horen bij het invorderproces.
 7. Het beheren van een website waarop de overtreders toegang hebben tot alle informatie met betrekking tot de boete en bijbehorende bewijsstukken.
 8. Zorgdragend voor een gespecialiseerd callcenter waar medewerkers eventuele vragen over de processen-verbaal beantwoorden. De medewerkers spreken de talen: Engels, Duits, Italiaans, Nederlands, Frans, Spaans, Portugees, Roemeens en Pools.

En dit alles volgens de internationale afspraken binnen de TCM Group.
EMO beschikt over het kwaliteitscertificaat ISO 9001-2008 voor outsourcing van betekening en inning van administratieve sancties voor overheidsorganen aan buitenlandse burgers.

Onze diensten

TCM Netherlands is al jaren voor meerdere gemeentes een vertrouwde en betrouwbare partner. Wij kunnen u helpen bij:

 • Terugvorderen sociale uitkeringen en verhaal
 • Loonvorderingen
 • Parkeernaheffingsaanslagen in binnen- en buitenland
 • Invordering sancties verkeersovertredingen
 • Incasso private vorderingen
 • Alle overige Incasso gerelateerde diensten

Wilt u meer informatie of wilt u direct een afspraak maken? Belt u dan met Lia Fokke of Rob Schulte op nummer 088 1222200